Dołącz do nas

Praktyka dla studentów wydziałów rolniczych

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś studentem przynajmniej drugiego roku studiów rolniczych, posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i jesteś zmotywowany, by współtworzyć interesujące przedsięwzięcie to skontaktuj się z nami i dołącz do naszego zespołu podczas wakacji lub praktyk studenckich.

Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. wraz z Działem Zarządzania Surowcem Farm Frites Poland S.A., oferują studentom wspaniałą możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnej na wybranym kierunku studiów. Stworzyliśmy okazję do odbycia praktyki w otoczeniu nowoczesnej technologii oraz dołączenia do naszego zespołu w pracy nad innowacyjnymi projektami.

Oferujemy:

 • Możliwość uczestniczenia w pracy naszego zespołu;
 • Okazję do zdobycia doświadczenia w nowatorskich projektach w międzynarodowym środowisku;
 • Zintegrowanie teorii akademickiej z zaplanowaną i nadzorowaną przez nas praktyką;
 • Możliwość prowadzenia własnych badań i doświadczeń niezbędnych do napisania pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
 • Zakwaterowanie i niewielkie wynagrodzenie.

Przykłady projektów realizowanych w bieżącym sezonie:

 • Wpływ poziomu nawożenia azotowego na dojrzałość technologiczną bulw ziemniaka.
 • Wpływ zabiegów agrotechnicznych na uszkodzenia ziemniaków wywoływane przez Ozon troposferyczny.
 • Budowa strategii ochrony ziemniaków przed wirusem kędzierzawki tytoniowej ziemniaka (TRV).
 • Poprawa poboru fosforu przez rośliny ziemniaka.
 • Wpływ odległości sadzenia na długość bulw ziemniaka i wielkość plonu.
 • Poprawa strategii nawadniania ziemniaków.
 • Weryfikacja systemów pomiarowych w określaniu wielkości i jakości plonu.

Kontakt:

Magdalena Meiborg
+48 602 480 710
mag_mei@ffp2.pl

ziemniaki liscie